trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Przybyło majątku

    Głównym tematem listopadowego posiedzenia była gospodarka mieniem województwa. Wartość bilansowa majątku samorządu województwa według danych na 31 maja 2009 roku wynosiła 299 mln złotych i powiększyła się w ciągu poprzednich 12 miesięcy o ponad 36 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiła wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi wojewódzkie oraz nowych szynobusów. Wzrosły również dochody własne samorządu, na co złożyły się np. dochody ze sprzedaży mieszkań, dzierżaw oraz lepsza ściągalność kar umownych m.in. od PKP Przewozy Regionalne.
    Niepokój radnych budzą niespłacone w terminie pożyczki udzielone szpitalowi w Kowanówku oraz likwidowanemu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. Przyczyną opóźnień było niesfinalizowanie sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek tych jednostek.
    Punkt obrad związany z sytuacją w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile, po kompleksowej kontroli w tej jednostce, przeniesiony został na grudniowe posiedzenie komisji.