trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniach Komitetu Regionów

    W dniach 4 i 5 lipca Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniach dwóch komisji Komitetu Regionów: Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej ECOS.

    W trakcie posiedzeń zostały przyjęte dwa projekty opinii, które Komitet Regionów przygotowuje na wniosek Polskiej Prezydencji: „Komplementarność działań krajowych i działań UE podejmowanych na rzecz zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym", której sprawozdawcą jest Francesco Musotto z Włoch (COTER) oraz „Rola władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu celów strategii „Europa 2020”, za prace nad którą odpowiada Markku Markkula z Finlandii (ECOS).  

    Ze względu na fakt, iż  opinie te są szczególnie ważne dla prac polskiej Prezydencji, zarówno Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE jak i polska delegacja do Komitetu Regionu aktywnie włączyły się w prace konsultacyjne i przygotowanie obydwu dokumentów.  Ostateczne przyjęcie obydwu opinii jest planowane na  92. Sesję Plenarną Komitetu Regionów, która odbędzie się w Brukseli w dniach 11-12 października 2011. Umożliwi to polskiej Prezydencji wykorzystanie - w ramach przewodnictwa w Radzie UE, które potrwa do końca 2011 r. - obydwu stanowisk prezentujących pogląd unijnych władz regionalnych i lokalnych na kwestie zmniejszania różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz zaangażowaniu się władz samorządowych w realizację strategii Europa 2020.

    Autor: BIWW