trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Promować środowisko

    Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 24 marca 2010 r.
    Zasadniczym tematem posiedzenia komisji była analiza wykonania planu dochodów i wydatków województwa za 2009 rok w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zarówno planowane dochody, jak  i wydatki budżetowe w tym obszarze zrealizowano w blisko 100 procentach.  Radni w trakcie dyskusji podkreślali natomiast potrzebę zwiększenia wydatków na promocję ochrony środowiska w Wielkopolsce.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała  wykonanie budżetu w omawianych działach.