trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego

   Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2010 wybitnemu socjologowi  Profesorowi Andrzejowi Kwileckiemu. Kapituła Nagrody w swojej rekomendacji podkreśliła niezwykle konsekwentne, uczciwe i wsparte doskonałym aparatem badawczym przybliżanie przez Laureata dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, wzbogacenie polskiej socjologii o badania Ziem Zachodnich, pionierskie w Polsce studia poświęcone integracji europejskiej oraz postawę wierną ideom pracy organicznej.

  Urodzony w 1928 roku w siedzibie rodu Kwileckich – Kwilczu, Profesor Andrzej Kwilecki jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Instytucie Zachodnim. Był dyrektorem Instytutu Socjologii oraz prorektorem UAM. Związany z redakcją „Studiów Socjologicznych”, „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Profesor w Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales w Paryżu. Był Przewodniczącym Komitetu Nauk Socjologicznych PAN w Warszawie w latach 1984 – 1986.

  Naukowo zajmował się migracjami i osadnictwem na Ziemiach Zachodnich, mniejszościami narodowymi, integracją zachodnioeuropejską i historią socjologii polskiej. Jego główne publikacje to m.in. „Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych” (współredaktor Z. Dolczewski- 1963), „Idea zjednoczenia Europy” (1963), „Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji” (1974), „Robotnicze losy” t. 1 i 2 (ze współredaktorami). Po 1989 roku zajął historyczną problematyką ziemiaństwa – publikacje „Ziemiaństwo wielkopolskie” (1998), „Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią i miastem” (2001), praca zbiorowa z 2004 roku „Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji” oraz „Wielkopolskie rody ziemiańskie” z 2010 roku.

  „Tak jak Ryszard Kapuściński w swojej twórczości przekonywał nas, że aby lepiej poznać siebie, trzeba poznać Innych, bo to oni właśnie są tym zwierciadłem, w którym się przeglądamy, tak prof. Andrzej Kwilecki przybliża nam w swych książkach innych. Innych, w tym ziemiańskie rody, których dzieje i dokonania przez dziesięciolecia były wypierane ze społecznej świadomości” – czytamy w uzasadnieniu przyznania Nagrody.

  Profesor Andrzej Kwilecki jest laureatem V edycji Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego. Dotychczas otrzymali ją Doktor Wanda Błeńska, prof. Anna Wolff - Powęska, Stefan Bratkowski oraz Solange i Krzysztof Olszewscy.  

  W skład powołanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Kapituły Nagrody wchodzą: prof. Waldemar Łazuga, Wojciech Nentwig, Anna Plenzler, prof. Anna Wolff-Powęska oraz prof. Marek Ziółkowski.


  Uroczystość uhonorowania Nagrodą odbyła się 8 stycznia 2011 roku w Auli UAM w Poznaniu, podczas Spotkania Noworocznego. W trakcie uroczystego wieczoru współgospodarz Spotkania - Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski wręczył medale Ad Perpetuam Rei Memoriam dla prof. Marka Jemielitego oraz Grażyny Ziółkowskiej.