trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku

  Fundacja - "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości" jest dystrybutorem  specjalnych pożyczek dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku, które znajdują się m.in. na terenie województwa wielkopolskiego.

  Podstawą prawną jest art. 17 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

  O bezzwrotną pożyczką mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w 2010 r. ponieśli szkody w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych deszczami,  którzy w dniu kataklizmu prowadzili działalność gospodarczą lub zawiesili jej wykonywanie w gminie lub w miejscowości ujętej w wykazie opracowanym przez Radę Ministrów i zatrudniali nie więcej niż 50 pracowników. Oprócz tego otrzymają świadczenia z pomocy społecznej oraz skorzystają z uproszczonego trybu przy załatwianiu formalności związanych z odbudową i remontami budynków, w których mieściły się firmy.

  Taka firma może ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 50 tys. zł, przy czym gdy przedsiębiorstwo nie było ubezpieczone od żywiołów, może ubiegać się o umorzenie do 75 proc.

  Pożyczki nie dostaną osoby, które skorzystały już z innej pomocy udzielonej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód, na przykład otrzymali pomoc na odbudowę domu mieszkalnego, w którym prowadzili działalność gospodarczą.  Nie jest ona również przeznaczona dla poszkodowanych, którzy wykonywali działalność wytwórczą w rolnictwie i zajmowali się chowem i hodowlą zwierząt, uprawami rolnymi i warzyw, ogrodnictwem, leśnictwem oraz rybactwem śródlądowym.

  Z tej formy wsparcia nie skorzystają też przedsiębiorcy, którzy nie zwrócili udzielonej im wcześniej pomocy publicznej, gdy obowiązek takiego zwrotu wynika z decyzji Komisji Europejskiej.

  Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z Fundacją „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel.: 62 765 60 56, 62 765 60 60, fax: 62 765 60 56; e-mail: powodz@kip.kalisz.pl


  Szczegółowe zasady udzielania pożyczek i wzory dokumentów znajdują się na stronie Fundacji „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” pod adresem:
  www.kip.kalisz.pl