trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządki w budżecie

    Komisja zaopiniowała projekty uchwał sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez województwo wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu
    terytorialnego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 508 000 zł. Pomoc ta zostanie spożytkowana na 16 zadań obejmujących remonty obiektów i urządzeń sportowych.

    Pozytywnie zaopiniowano również przekazanie pomocy finansowej wielkopolskim samorządom w wysokości 148 400 zł ,,na poprawę stanu infrastruktury turystycznej dla dzieci i młodzieży aktywnie spędzających czas wolny”. Pieniądze te pozwolą m.in. na doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, budowę przystani wodnej na Warcie we Wronkach, remont budynku kolejki parkowej w Cichowie oraz pomostów kajakowych nad Jeziorem Kwileckim.

    Radni przyjęli także projekt zmian do uchwały sejmiku związanej z ubiegłorocznymi wydatkami niewygasającymi z upływem roku budżetowego, co pozwoli na sfinalizowanie zakupu angiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

    Najwięcej zmian w bieżącym budżecie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Budżetową dotyczy wydatków związanych z planowanymi w tym roku inwestycjami na drogach wojewódzkich oraz zadań drogowych wpisanych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Ma to m.in. związek z oszczędnościami przetargowymi powstałymi w trakcie przygotowania niektórych zadań, co pozwala na poszerzenie zakresu innych inwestycji. W innych wypadkach, np. na budowie realizowanej wspólnie z samorządem Jarocina, doszło do opóźnienia prac w wyniku zmian w projekcie, a na budowie obwodnicy Kleczewa opóźnienie prac, a tym samym przesunięcie terminu ich finansowania, spowodowane zostało protestem właściciela gruntów niezbędnych pod budowę drogi.