trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porozumienie Burmistrzów

    23 marca 2011 roku Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzył konferencję „Porozumienie Burmistrzów – inicjatywa Komisji Europejskiej w świetle potencjału energetycznego Wielkopolski”, zorganizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cité” z Krakowa.  Wydarzenie było otwarte dla mediów.

    Na program konferencji złożyły się dwa bloki tematyczne - inicjatywa Porozumienie Burmistrzów oraz kwestie energetycznego wykorzystania biomasy w Wielkopolsce. Do ich wdrażania wykorzystywane są fundusze unijne. W ramach programu Inteligentna Energia – program dla Europy (IEE) realizowany jest projekt „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii w Europie” (Ennereg) oraz „Energia dla Burmistrzów – sieć struktur wspierających zrównoważoną energię na rzecz Porozumienia Burmistrzów” - Energy for Mayors (Energia dla Burmistrzów). Z kolei z 7. Programu Ramowego realizowany jest projekt „Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystywania zasobów biomasy” (Bioclus).

    Konferencji towarzyszyła jednodniowa wystawa „Dobra Energia”, promująca sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, przygotowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cité” w ramach projektu: „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii, czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)”. Wystawa obrazowała działania z zakresu zarządzania energią przedstawiane przez polskie i ukraińskie miasta. Więcej informacji na temat wystawy można znaleźć pod adresem: www.pnec.org.pl.