trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Po bilansie półrocza

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej plan dochodów i wydatków województwa na rok 2009. Dochody regionalnego budżetu, dzięki m.in. wyższym niż wcześniej szacowano wpływom z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, zwiększono o kwotę 82,145 mln zł. Tym samym Wielkopolska, w dobie kryzysu gospodarczego, jest jedynym polskim województwem, które po bilansie pierwszych sześciu miesięcy nie musiało obniżać wcześniej przyjętego planu dochodów na rok 2009.

    Uchwała, której projekt rozpatrzony zostanie na wrześniowej sesji sejmiku, zawiera natomiast wiele korekt w szczegółowym planie wydatków na łączną kwotę ponad 155 mln zł. Większość projektowanych zmian dotyczy przesunięcia do wykonania w późniejszym terminie inwestycji współfinansowanych z udziałem funduszy europejskich. Z tegorocznego budżetu wykreślono m.in. wkład własny województwa do planowanego zakupu nowoczesnych kolejowych zespołów trakcyjnych. Projekt ten, po ostatecznym, zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, wymagać będzie jeszcze długotrwałych procedur przetargowych i wykonawczych. W wieloletnich planach inwestycyjnych usankcjonowano także przesunięcia terminu realizacji niektórych inwestycji drogowych oraz inwestycji w ochronie zdrowia.

    Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie planowanego zaciągnięcia przez województwo w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu długoterminowego związanego z finansowaniem kosztów projektów w ramach Programu Rozwoju Programów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyjęto też opinie w sprawie projektu uchwały umożliwiającej dostosowanie dochodów województwa do harmonogramu transz dotacji rozwojowych na projekty z zakresu rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki, wspierania przedsiębiorczości i polityki społecznej, wdrażane m.in. przez Wojewódzki Urząd Pracy.