trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan dla rozwoju

    Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w dniu 15 kwietnia 2010 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2009 rok, a także projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Dyskusja nad założeniami planu koncentrowała się głównie wokół problemów związanych z rozwojem komunikacji w regionie oraz przygotowaniem terenów inwestycyjnych.
    Radni zapoznali się ponadto z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w 2009 r. Ogółem wszystkie wydatki województwa z tym związane przekroczyły w minionym roku 208 mln zł, w tym na inwestycje przeznaczono łącznie ponad 135 mln zł.