trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pieniądze na oświatę

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 22 marca 2010 r.
    Głównym tematem posiedzenia komisji była analiza sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2009 w zakresie oświaty i wychowania. Subwencja z budżetu państwa, która dla szkół samorządu województwa wyniosła w ubiegłym roku 44,5 mln zł, została wykorzystana w 100 procentach. Ogółem wydatki poniesione na naukę i edukację wyniosły w 2009 r. blisko 50 mln zł. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie budżetowe w omawianym zakresie.