trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pieniądze na melioracje

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 listopada 2012 r.

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej w działach podlegających merytorycznej ocenie komisji. Głównymi pozycjami przyszłorocznych wydatków regionu w dziedzinie rolnictwa będą, zapisane w WPF, inwestycje melioracyjne (41 mln zł) współfinansowane z budżetu państwa i programów unijnych.
    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również projekty uchwał dotyczących funkcjonowania Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w tym program działania tej jednostki na 2013 r. oraz cennik usług świadczonych przez WODR.
    Również pozytywnie zaopiniowane zostały projekty uchwał dotyczące korekt w bieżącym planie dochodów i wydatków województwa oraz w planie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęto także projekt uchwały w sprawie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 r., która obejmuje m.in. działania w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich, w tym projekty służące potrzebom infrastruktury społecznej realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
    Radni wysłuchali ponadto informacji z przebiegu konkursu „Złotnicka Premium” na najlepszy wyrób z wielkopolskiej wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wielkopolskiej wieprzowiny złotnickiej.