trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pieniądze na ekologię

    Głównym punktem obrad była działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań oraz wyników finansowych przedstawił radnym prezes Przemysław Gonera. Podstawowym zadaniem funduszu jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przez 15 lat działalności WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie inwestycji ekologicznych w regionie przeznaczył ponad 1,3 mld złotych. WFOŚiGW w Poznaniu uczestniczy w dystrybucji funduszy unijnych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Pełni m.in. rolę instytucji pośredniczącej dla Priorytetu III – „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wspiera także edukację ekologiczną, badania naukowe i wydawnictwa popularyzujące ochronę przyrody. Kapitał własny WFOŚiGW w 2008 r. wynosił 437,5 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych w minionym roku przekroczyła 111 mln zł, a dotacji bezzwrotnych – 20 mln zł.

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku wyznaczający obszar aglomeracji wodnej Chodzież, co jest związane z funkcjonowaniem i lokalizacją komunalnych oczyszczalni ścieków. Omówiono także projekty zmian w tegorocznym budżecie województwa dotyczących ochrony środowiska.