trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Parowozownia spółką

    Posiedzenie Komisji Gospodarki, Panowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 13 października 2010 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt powołania spółki prawa handlowego z udziałem samorządu województwa pod nazwą „Wielkopolska Parowozownia Wolsztyn” na bazie sekcji utrzymania i naprawy parowozów Wielkopolskiego Zakładu spółki PKP CARGO SA. Zadaniem spółki, obok utrzymania regularnej działalności przewozowej na trasie Wolsztyn − Poznań w ramach wieloletniej umowy z województwem wielkopolskim, ma być działalność edukacyjna i rekreacyjna oraz organizowanie turystycznych przewozów pasażerskich, a także utrzymanie skansenu zabytków techniki kolejowej. Przyjęciu opinii towarzyszyły różnice zdań związane z tworzeniem majątku spółki, przyszłymi wydatkami na remonty i konserwację zabytkowego taboru i budynków oraz zaangażowaniem samorządów lokalnych w rozwój przedsięwzięcia.
    Radni zapoznali się ponadto z informacjami dotyczącymi wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w regionie oraz działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jak podkreślano, w planowanych rozkładach jazdy kolejowych przewozów regionalnych, dzięki staraniom władz wojewódzkich, zwiększona została ilość pociągów na głównych liniach łączących miasta regionu ze stolicą Wielkopolski.
    Członkowie komisji wysłuchali sprawozdania z konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011”, a także pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia tego programu. Radni przyjęli także pozytywne opinie dotyczące m.in. zmian w budżecie województwa związanych z zadaniami w zakresie infrastruktury drogowej realizowanymi przy pomocy samorządów lokalnych oraz oszczędnościami poprzetargowymi na inwestycje finansowane przez samorząd województwa.