trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Optymistyczne perspektywy współpracy z Dolną Saksonią

  Na zaproszenie Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniach 10-11 maja 2011 roku z pierwszą wizytą w Wielkopolsce przebywał David McAllister, Premier Dolnej Saksonii.

  Briefing prasowy w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu był okazją do podsumowania wizyty, którą Marszałek Marek Woźniak określił jako krótką, ale intensywną. Można było wyodrębnić w niej dwa nurty – próbę podsumowania partnerskiej współpracy oraz nakreślenie kierunków działania na przyszłość. Marszałek Marek Woźniak stwierdził, że Wielkopolska i Dolna Saksonia mają optymistyczne perspektywy współpracy.

  Pan Premier, dziękując za zaproszenie do Wielkopolski, nazwał nasze relacje wzorcowymi – głównie w sferze bezpieczeństwa. Podkreślił współpracę wielkopolskiej i dolnosaksońskiej policji.

  Krzysztof Jarosz, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji podziękował za słowa uznania pod adresem policji i zapowiedział, że wspólne doświadczenia zostaną wykorzystane podczas EURO 2012.
   
  Wizyta odbyła się z okazji jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej Województwa Wielkopolskiego z Dolną Saksonią.  Marszałek Woźniak wystosował zaproszenie do Premiera McAllistera krótko po tym, jak 1 lipca 2010 r. zastąpił on na stanowisku Christiana Wulffa, który został Prezydentem Niemiec.

  Warto nadmienić, że kontakty pomiędzy obu regionami sięgają jeszcze roku 1979, kiedy to umowę partnerską podpisały miasta Poznań i Hanower. W 1993 r. została ona rozszerzona do poziomu regionalnego poprzez podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Województwem Poznańskim i Dolną Saksonią. Na kontynuację tej współpracy, po przeprowadzeniu reformy administracyjnej w 1999 r., zdecydowało się Województwo Wielkopolskie, podpisując 30 sierpnia 2000 r. w Hanowerze umowę partnerską z Dolną Saksonią.

  Współpraca regionów obejmuje w szczególności politykę społeczną (przede wszystkim w aspekcie tworzenia zakładów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych), ochronę środowiska (szczególnie poprzez wymianę doświadczeń, organizację międzynarodowych tematycznych konferencji nt. ochrony środowiska), rolnictwo (współpraca Izb Rolniczych), sport i edukację (współpraca młodzieży, szkół, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli), gospodarkę (w wymiarze wsparcia dla innowacyjności), współpracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców (policja, straż pożarna), współpracę ośrodków naukowych i instytucji kultury.

  W programie wizyty znalazło się oficjalne spotkanie delegacji obu regionów, które było pretekstem do podsumowania dokonań 10 lat współpracy oraz omówienia kierunków działań w kolejnych latach, spotkanie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji oraz wizytę w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, wizyta w fabryce Volkswagen Poznań, podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wielkopolską i Dolnosaksońską Izbą Rolniczą – w obecności Marszałka Marka Woźniaka i Premiera Davida McAllistera oraz wizyta w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.


  David McAllister jest najmłodszym w historii Premierem Kraju Związkowego. Urodził się w 1971 roku w Berlinie Zachodnim, jako syn brytyjskiego żołnierza i obywatelki Niemiec. Na uniwersytecie hanowerskim ukończył studia prawnicze. W wieku zaledwie 19 lat wstąpił do CDU, rozpoczynając szybką karierę polityczną, która w krótkim czasie objęła wszystkie szczeble samorządu. Od 1998 roku jest członkiem parlamentu krajowego Dolnej Saksonii. W latach 2003-2010 pełnił funkcję przewodniczącego frakcji parlamentarnej CDU. W 2008 r. wybrany został na przewodniczącego CDU w Dolnej Saksonii.