trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Oddzielić muzeum od szkoły

    Posiedzenie Komisji Kultury w dniu 15 marca 2010 r.
    Radni  zapoznali się z informacją dotyczącą funkcjonowania Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Uwagę radnych skupiały problemy związane z potrzebami remontowymi placówki oraz planowanymi inwestycjami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012  W ubiegłym roku ze względu na zły stan dachu muzealnego budynku i zagrożenie katastrofą budowlaną zakres działalności wystawienniczej i edukacyjnej muzeum został częściowo ograniczony. Remont dachu uległ opóźnieniu ze względu na brak zgody na rozpoczęcie robót współużytkownika budynku, którym jest I Liceum Ogólnokształcące. Budynki szkoły i muzeum stanowią obecnie współwłasność województwa i starostwa powiatowego. Jak podkreślano w dyskusji, rozdział funkcjonalny tych obiektów stanowi warunek prawidłowego funkcjonowania muzeum i jego rozwoju.
    Ponadto radni przyjęli opinie związane z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad marcowej sesji sejmiku, m.in. w sprawie zmian w statutach muzeów, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, a także przyjęcia pomocy finansowej miasta Kalisza związanej z działalnością marszałkowskich instytucji kultury oraz organizacją wydarzeń kulturalnych.