trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Oczyszczanie w programie

    Radni zapoznali się z informacją na temat 9 konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Następnie przedyskutowano kwestie związane z wyznaczeniem aglomeracji Koło. Projekt uchwały sejmiku w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowany przez komisję, jest częścią „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”. To pierwszy tego typu dokument, o przyjęciu którego decydowali radni.  Ponadto radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały o zwiększeniu  wydatków budżetowych o 116 936 zł na wsparcie w formie dotacji likwidacji mogilników oraz o 60 tys. zł z przeznaczeniem na program ochrony środowiska.