trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O środowisku i promocji w Europie

    Komisja zapoznała się z przebiegiem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Podkreślano wzrost tendencji korzystnych, uwzględnianych przy konstruowaniu planu, w tym: poprawę zalesienia obszaru Wielkopolski, zmniejszanie się zanieczyszczenia powietrza, zwiększone przetwarzanie odpadów oraz powstawanie nowych oczyszczalni ścieków. Do tendencji negatywnych zaliczono: zły stan wód, wzrost zużycia nawozów sztucznych, wzrost hałasu komunikacyjnego oraz ciągle niewystarczającą liczbę oczyszczalni szczególnie w rejonach wiejskich. Czynnikami, które ujemnie wpływają na środowisko, są: rozbudowa odkrywek węgla brunatnego, rozwój transportu, intensyfikacja procesów urbanistycznych oraz intensywna produkcja rolna. Dla polepszenia stanu środowiska proponuje się: wprowadzanie alternatywnych źródeł energii, modernizację technologii spalania oraz nowoczesny program retencji.

    Radni wysłuchali także informacji dotyczącej działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Największym przedsięwzięciem organizowanym przez biuro były obchody 5-lecia Wielkopolski w Unii Europejskiej. Innym ważnym projektem była współpraca z samorządami w Gruzji, gdzie zorganizowano konferencję z wykładami o współpracy międzynarodowej oraz warsztaty i szkolenia. Działalność biura skupia się na wspieraniu inicjatyw samorządowych oraz organizacji pozarządowych i ich wzajemnej kooperacji.
    Komisja zapoznała się także z propozycjami zmian w budżecie na rok 2009. Wśród nich są m.in. przesunięcia środków w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwiększenie budżetu dzięki darowiźnie z Brandenburgii w wysokości 5000 euro na organizację warsztatów samorządowych. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych.