trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O profilaktyce uzależnień i komunikacji elektronicznej

  Radni zdecydowali o kolejnych zmianach w budżecie. Jedna z nich dotyczyła utworzenia jeszcze w tym roku Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Nowa jednostka ma powstać w nieruchomości należącej do samorządu województwa. Centrum będzie się zajmować organizowaniem turnusów dla uczniów podstawówek i gimnazjów w trakcie roku szkolnego, w ramach których realizowane będą programy edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży.

  Sejmik powołał spółkę akcyjną o nazwie Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa. Firma będzie się zajmować rozbudową, utrzymaniem, eksploatacją oraz modernizacją sieci szerokopasmowej służącej utrzymaniu komunikacji elektronicznej na terenie Wielkopolski.

  Radni wyrazili także zgodę na przekazanie przez samorząd wojewódzki pomocy finansowej gminnym jednostkom samorządu terytorialnego. Kwota wsparcia wynosi 250 tys. zł. Przeznaczona będzie m.in. na odnowę domów kultury, przedszkoli w małych miejscowościach.

  Sejmik przyjął informację na temat stanu rzeczowego i finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest organem tworzącym. Radnych niepokoi sytuacja w szpitalach w Kowanówku, Koninie oraz Lesznie, gdzie odnotowano pogorszenie wyników finansowych.

  Wysłuchano także informacji na temat kondycji finansowej służb mundurowych, a w szczególności problemów z jakimi borykają się wielkopolska policja i straż pożarna.

  Mariusz Graf
  Ryszard Jałoszyński