trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O pieniądzach na zdrowie

    Analiza sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej oraz sprawy związane z realizacją bieżącego planu wydatków województwa to zasadnicze tematy kolejnego w tym miesiącu posiedzenia komisji.

    Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie. Przyjęto wyjaśnienia związane z niepełną realizacją wydatków w ochronie zdrowia (70 procent planowanych), albowiem zwiększenie tych zadań nastąpiło pod koniec drugiego kwartału 2008 r. i nie wszystkie procedury inwestycyjne można było wykonać w tak krótkim czasie. Do wykonania w ramach tzw. środków niewygasających przesunięto zatem zadania na kwotę około 5,7 mln zł, z których najważniejszą pozycją jest wkład własny samorządu województwa do zakupu aparatury medycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla szpitala w Koninie.

    Podsumowano wyniki finansowe szpitali wojewódzkich za rok 2008. Jedna czwarta placówek w pierwszej wersji sprawozdania przedstawiła wyniki ujemne. Trwają jeszcze negocjacje i rozliczenia szpitali z NFZ, związane z tzw. nadwykonaniami świadczeń. Pozytywne rozstrzygnięcia pozwalają niektórym szpitalom na poprawienie niekorzystnego bilansu.

    Zastanawiano się również nad sposobami zwiększenia wydatków i pełnej realizacji przyjętych zadań w zakresie zwalczania narkomanii. Jedną z istotnych przeszkód jest niedostatek w tym obszarze skutecznych programów i podmiotów partnerskich samorządu.

    Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w bieżącym budżecie, związane m.in. z tym, aby umożliwić efektywne wykorzystanie funduszy unijnych oddanych do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy.