trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O pieniądzach i zdrowiu

    Wszyscy pracownicy likwidowanego SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego przy ulicy gen. Taczaka w Poznaniu otrzymali umowy o pracę w poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych POSUM – poinformował radnych jego dyrektor Leszek Pobojewski. Wyjaśnił również przyczyny kilkunastodniowych zakłóceń w funkcjonowaniu niektórych poradni spowodowanych procedurami formalnymi bądź przeprowadzkami. Po uzupełnieniu zmian w rejestrze wojewody POSUM otrzymał cesję kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na przejęte usługi medyczne.
    Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu województwa na 2009 r. Przyjęli także projekt przekształcenia szpitala w Wyrzysku w spółkę prawa handlowego. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali kilka projektów uchwał sejmiku związanych ze zmianami w planie tegorocznych dochodów i wydatków.

    Dotyczyły m.in. funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej na rynku pracy oraz w placówkach opieki zdrowotnej, pożyczek udzielonych z budżetu województwa Obwodowi Lecznictwa Kolejowego i Szpitalowi Kardiologiczno-Rehabilitacyjnemu w Kowanówku, a także inwestycji planowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej oraz w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. Pozytywnie zaopiniowano również informacje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej oraz projekty zmian w statutach kilku marszałkowskich placówek opieki zdrowotnej.