trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O kondycji samorządowej kultury

    O kondycji samorządowej kultury
    Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 14 października 2010 r.
    Głównym tematem październikowego posiedzenia komisji była sytuacja finansowa i majątkowa wojewódzkich jednostek kultury. Jak wynika ze sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2010, niektóre samorządowe instytucje kultury nie zdołały zbilansować swoich dochodów i wydatków, ale nie zagraża to normalnemu funkcjonowaniu ani płynności finansowej żadnej z tych jednostek. Ujemny wynik odnotowują m.in. Teatr Wielki i Teatr Nowy. Jak podkreślali radni, ma to związek z amortyzacją kosztów inwestycji realizowanych w tych instytucjach. Dlatego komisja wystąpiła do zarządu województwa z wnioskiem o rozważenie „wydłużenia ekonomicznej użyteczności inwestycji” realizowanych w samorządowych jednostkach kultury. Zdaniem radnych, zmniejszenie w ten sposób rocznych odpisów amortyzacyjnych wpłynie bezpośrednio na polepszenie wyników finansowych wojewódzkich teatrów, muzeów i centrów kultury.
    Radni wnioskowali do zarządu województwa także o przedstawienie stanowiska w sprawie wystąpienia pokontrolnego NIK dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile.
    Radni zapoznali się ponadto z informacjami dotyczącymi zaangażowania samorządu województwa w działalność spółek i fundacji, a także z aktualną analizą wykorzystania funduszy w ramach WRPO na lata 2007-2013. Jak podkreślano, województwo rozdysponowało już 95 proc. tych pieniędzy, z czego ponad 75 proc. stanowią projekty zrealizowane lub zakontraktowane do realizacji.