trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O doradztwie rolniczym i ochronie konsumentów


    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 listopada 2009 r
    .

    Radni zapoznali się z bieżącymi zadaniami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zgodnie z ustawą kompetencyjną 1 sierpnia stał się instytucją samorządu województwa. Ośrodek doradza producentom rolnym, współpracuje z organizacjami rolniczymi oraz samorządami lokalnymi, organizuje liczne szkolenia, wystawy, programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. WODR zatrudnia aktualnie 520 osób, ale jego budżet na rok 2010 uległ zmniejszeniu o blisko 20 proc., to jest do kwoty 35 mln zł. W dyskusji podkreślano, że pomimo ograniczeń finansowych, należy doskonalić struktury i metody doradztwa w regionie przy zasadniczym założeniu, iż ma ono służyć rolnikom, którzy powinni współdecydować o jego kierunkach. Radni przyjęli pozytywne opinie w sprawie programu działania i planu finansowego WODR na rok 2010. Wyrazili także zgodę na sprzedaż nieruchomości w Starej Łubiance.
    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na rok 2010 w działach: rolnictwo i łowiectwo, gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, a także projekt uchwały sejmiku związanej z powierzeniem gminie Siedlec rekultywacji Jeziora Wąchabnowskiego. Przyjęto również pozytywną opinię w sprawie zmian w tegorocznym planie wydatków.
    Radni wysłuchali także informacji Wojewódzkiej Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących kontroli jakości produktów mięsnych. Interesowali się szczególnie sposobami ochrony polskiego rynku przed importem produktów złej jakości.