trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O budżecie i przepisach

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 12 lutego 2010 r.
    Radni zaopiniowali projekty uchwał sejmiku na najbliższą sesje, w tym w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  samorządom Babiaka, Kościana, Sieroszewic oraz Malanowa pomocy finansowej związanej z realizacją programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz w sprawie zmian w budżecie województwa dotyczących m.in. „Wielkopolskiego Programu Odnowy Wsi”. Radni zapoznali się także z informacją o umorzeniach, rozłożeniach na raty i odroczeniach w 2009 r. wierzytelności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
    Członkowie komisji wysłuchali ponadto szczegółowych informacji, przedstawionych przez skarbnik województwa Elżbietę Kuzdro-Lubińską, na temat skutków wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych w zakresie procedury uchwalania oraz treści budżetu województwa i wieloletniego planu inwestycyjnego