trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nowy statut dla muzeum w Dobrzycy

    Obrady komisji, na zaproszenie Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, odbywały się w poznańskim Odwachu – siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Radni pozytywnienie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie zmiany nazwy Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy na „Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy” oraz przyjęcia nowego statutu tej instytucji kultury.

    Statut muzeum określa m.in. zakres działania, rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów, zasady prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej.
    Nowy projekt statutu to efekt analizy wielu koncepcji działalności muzeum, konsultowanych przez radę muzeum oraz zarząd województwa. Dotychczasowy statut przewidywał, iż celem muzeum jest gromadzenie dóbr kultury i przedmiotów ukazujących dorobek kulturowy epoki Oświecenia. Jednakże, jak stwierdzono w uzasadnieniu uchwały, tak zarysowany profil działalności instytucji zawężał potencjał placówki. Dlatego ze względów promocyjnych i funkcjonalnych rozszerzony zakres gromadzenia zabytków i przedmiotów, m.in. o dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa i jego historię, został przeniesiony do nazwy muzeum.

    Komisja zaopiniowała, także pozytywnie, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

    Radni interesowali się również stanem przygotowań do odbudowy Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.