trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nowe stare biblioteki

    Głównym tematem poruszonym na posiedzeniu komisji była koncepcja łączenia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w jednorodne placówki. Nowe jednostki miałyby nosić nazwę Centrów Doskonalenia Nauczycieli. Za połączeniem przemawia niższy koszt utrzymania powstałego ośrodka.

    Dyrektorzy nowych jednostek mieliby też ułatwione zadanie w kierowaniu taką placówką. Jednak istnieją również argumenty przeciwko łączeniu. Radni zapoznali się ze zdaniem związków zawodowych działających w Publicznych Bibliotekach Pedagogicznych, które przedstawiają swoje argumenty: obawę o utratę pracy, zniknięcie istnienia bibliotek ze świadomości korzystających z zasobów oraz brak konkretnej potrzeby łączenia, skoro w dotychczasowym układzie współpraca z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli układa się bez zarzutu. Komisja postanowiła przychylić się do samej koncepcji łączenia dwóch jednostek w jedną, lecz wyrażenie opinii o konkretnych przypadkach postanowiono przełożyć na kolejne posiedzenia.

    Radni przyjęli informację dotyczącą realizacji stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w województwie wielkopolskim, a także wybrali swoich przedstawicieli w osobach Tomasza Szramy oraz Andrzeja Grzeszczaka do komisji konkursowych decydujących o wyborze dyrektorów Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Starym Tomyślu i Lesznie.