trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nowa aglomeracja

    Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w dniu 14 kwietnia 2010 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków tegorocznego budżetu województwa w części związanej z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyjęto także projekt uchwały w sprawie utworzenia aglomeracji Włoszakowice obejmującej swym zasięgiem tereny włączone do systemu kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków w Grotnikach w gminie Włoszakowice.
    Radni zapoznali się także z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2006-2008 w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Środowiska.