trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nasze ,,Zielone Szkoły”

    Radni wysłuchali informacji o wykonaniu budżetu województwa w pierwszym półroczu 2009 i przyjęli pozytywną opinię dotyczącą realizacji planu finansowego w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Komisja, również pozytywnie, zaopiniowała projekty zmian w bieżącym planie dochodów i wydatków województwa związane m.in. z funkcjonowaniem Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Parków Krajobrazowych ,,Zielone Szkoły”, które, w wyniku zmian organizacyjnych i podziału zadań administracji publicznej w regionie, stało się z dniem 1 sierpnia jednostką samorządu województwa. Pozytywne opinie uzyskały także projekty uchwał dotyczące wyznaczenia aglomeracji Chludowo i Stare Miasto, stanowiące warunek planowania inwestycji w infrastrukturze ochrony środowiska.