trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Najdroższy dach

    Posiedzenie Komisji Kultury w dniu 14 kwietnia 2010 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków tegorocznego budżetu województwa oraz w wieloletnim planie inwestycyjnym w części związanej z realizacją zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Z tegorocznego budżetu wykreślono m.in. kwotę 3,25 mln zł zarezerwowaną na udział finansowy samorządu województwa w projekcie zgłoszonym do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, a związanym z  konserwacją i odrestaurowaniem zespołu pałacowego w Lewkowie. Zwiększono natomiast wydatki inwestycyjne i bieżące innych wojewódzkich instytucji kultury, w tym m.in. Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,  oraz muzeów: w Żabikowie, Szreniawie, na Lednicy, Lesznie, Kaliszu i Koninie. Blisko milion złotych zarezerwowano dodatkowo w tym roku na modernizację i przebudowę zagrożonego katastrofą budowlaną dachu w Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie, zaś cała wartość tej inwestycji przekroczy 3,6 mln zł.
    Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie z budżetu województwa prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. W tym roku do konkursu zgłoszono 153 wnioski, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 1,144 mln zł.