trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nagrodzimy uczniów za wizję rozwoju energii jądrowej w Wielkopolsce

  Zainteresowanie młodzieży energetyką jądrową, w kontekście możliwej budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w naszym regionie, to cel konkursu „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”, który ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

  Konkurs ma  rozwijać umiejętności wieloaspektowego postrzegania tego zagadnienia oraz prezentowania argumentów „za” i „przeciw” powstaniu elektrowni w Klempiczu, zwłaszcza w pracy zespołowej nauczyciel – uczniowie. Do konkursu zapraszamy wszystkie szkoły ponadgimnazialne z Województwa Wielkopolskiego.

  Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu) i złożenie jej za pośrednictwem poczty, przesłanie faxem lub e-mailem do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2011 r. (liczy się data wpływu deklaracji do Departamentu Gospodarki UMWW ).

  W Konkursie mogą brać udział zespoły (4 - 10 uczniów), które przygotują prezentacje w formie plansz/plakatów, inscenizacji, pokazów medialnych lub prac plastycznych związanych z tematyką Konkursu.

  Nagrody

  Nagrody otrzymają szkoły, których zespoły uczniowskie wykonają prace konkursowe, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni chemicznych lub fizycznych odpowiednio w wysokości:


  I nagroda – 6 000 złotych brutto,
  II nagroda – 5 000 złotych brutto,
  III nagroda – 3 000 złotych brutto,
  dwa wyróżnienia po – 1 500 złotych brutto.

  Regulamin konkursu wraz z deklaracją uczestnictwa w załączniku.

   

  fot. Wiesław Gorączko