trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nadwyżka budżetowa podzielona

    Podział nadwyżki, uzyskanej w ubiegłorocznym budżecie, był najważniejszą kwestią podjętą podczas sesji sejmiku w dniu 25 maja.

    W kasie z budżetu za rok 2008 pozostało ponad 74,3 mln zł. Jednakże duża część tej sumy – 62,75 mln zł – została przeznaczona na pokrycie deficytu w budżecie w obecnym roku. Z pozostałych ponad 11 milionów, 1,1 mln przeznaczono na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2008 r. Reszta – przeszło 10 mln zł – przeznaczona została, głosami radnych, na dodatkowe zadania. Są to m.in. budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji oraz projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z docelowym stworzeniem regionalnych sieci innowacji i ich promocję. Poza tym, dodatkowe środki będą przeznaczone na realizację projektu WRPO „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Reszta stanowić będzie poręczenie kredytów planowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe samorządowi województwa. Wiążą się one z dofinansowaniem projektów unijnych, mających na celu poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

    Radni zdecydowali także o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, przekazaniu samorządom terytorialnym Gniezna i Konina środków finansowych na budowę boisk w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” – w zastępstwie gmin Wielichowo i Osiek Mały, które zrezygnowały z inwestycji oraz wysłuchali informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie oceny stanu sanitarnego i epidemiologicznego w Wielkopolsce za rok 2008.