trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Mniej brudu

    Radni wysłuchali informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa w 2008 roku oraz przyjęli projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. W świetle ubiegłorocznych kontroli poprawia się stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w regionie. Udział negatywnych ocen pokontrolnych zmniejszył się z 4 do 2 procent., ale na przykład w odniesieniu do krytych pływalni wynosi 7 proc. Spośród zagrożeń epidemiologicznych zauważalny jest m.in. wzrost ilości zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A, wiązanym przez służby medyczne z wyjazdami turystycznymi do krajów Afryki Północnej.

    Radni zaopiniowali pozytywnie kilkanaście wniosków w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa w dziale ochrona zdrowia na 2009 rok związanych z realizacją inwestycji, dofinansowania projektów unijnych, dotacji i poręczeń kredytów na planowane zadania inwestycyjne, a także leczniczych programów profilaktycznych dotyczących zwalczania chorób płuc.

    Komisja wysłuchała sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2008” oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. W dyskusji wskazywano na dobre przygotowanie konkursów m.in. dotyczących programów z zakresu opieki społecznej i przeciwdziałania uzależnieniom oraz wprowadzenie bardziej przyjaznych beneficjentom procedur konkursowych.

    Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty zmian w tegorocznej uchwale budżetowej związanych z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
    Wysłuchano także informacji dotyczącej medycznych staży podyplomowych. W 2008 roku w Wielkopolsce staże takie odbyło ponad 600 osób.