trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Misja gospodarcza w Japonii

  W dniach 1-6.03.2011r., pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka, odbyła się misja gospodarcza do Japonii (Tokio). Misja zorganizowana została przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki).
  Wśród uczestników misji znaleźli się wielkopolscy przedsiębiorcy reprezentujący branże rolno-spożywczą oraz nowych technologii, szczególnie energii odnawialnych, jak również przedstawiciele wielkopolskich uczelni – Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego.
  Głównym punktem misji był udział przedsiębiorców w targach Foodex Japan 2011 i targach Battery Show Japan 2011. Targi Foodex to międzynarodowe targi żywności i napojów, które w tym roku odbyły się już po raz 36. Na targach tych w 2010 r. wystawiło się 2 510 wystawców a odwiedziło je 73,556 odwiedzających ze wszystkich branż związanych z żywnością i napojami. Targi wspierane są przez japońskie ministerstwa: spraw międzynarodowych, zdrowia i pracy, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa oraz ministerstwo infrastruktury, transportu i turystyki.
  Natomiast targi Battery Show grupują firmy zajmujące się szeroko rozumianą energią odnawialną. W tegorocznej edycji targi odwiedziło ok. 90 tysięcy odwiedzających.
  W ramach misji zorganizowane były także spotkania w japońskich instytucjach otoczenia biznesu: PCCIJ (Polska Izba Przemysłowo-Handlowa http://www.pccij.or.jp/) i TCCI (Tokijska Izba Przemysłowo-Handlowa http://www.tokyo-cci.or.jp/english/index.html), podczas których przedstawiono warunki podejmowania działalności gospodarczej w Japonii jak i nawiązywania kontaktów handlowych z przedsiębiorcami japońskimi. Informacje o gospodarce Japonii i wspólnych kontaktach bilateralnych jak i kulturze biznesu w tym kraju zaprezentowali członkom misji przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji oraz wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Tokio.

  Przedstawiciele uczelni wielkopolskich omawiali możliwości współpracy naukowej i wymiany kadry oraz studentów z reprezentantami uczelni japońskich – Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu Toyo.

  Ponadto Wicemarszałek Wojtasiak spotkał się z przedstawicielami prefektur Ibaraki-ken i Chiba-ken, z którymi omówiono możliwości ściślejszej współpracy. Obie prefektury zainteresowane są podjęciem współpracy z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej. Współpracę ze strony japońskiej wspomoże CLAIR (Rada Władz Lokalnych ds. Stosunków Międzynarodowych) http://www.clair.or.jp/e/index.html, z którą również spotkali się przedstawiciele Wielkopolski.
  Ponadto podczas wizyty w JETRO (Japońska Organizacja ds. Handlu Zewnętrznego http://www.jetro.go.jp/en/jetro/) omówiono możliwości współpracy między klastrami i przekazano oferty wielkopolskich klastrów.