trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Misja gospodarcza do Rosji

    W związku z inicjatywą Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, Departament Gospodarki uprzejmie informuje o otwarciu naboru na misję gospodarczą do Rosji, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2011 i połączona będzie z udziałem w Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawie Artykułów Spożywczych „Peterfood – 2011”, odbywającej się w Sankt Petersburgu.

    Organizatorem misji jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Misja realizowana jest w ramach projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki).

    Wszystkich zainteresowanych udziałem w wymienionych targach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail: aleksandra.nowicka-badora@umww.pl; agnieszka.lacka@umww.pl lub magdalena.muszynska@umww.pl, do dnia 31 marca 2011 do godziny 15.00.

    Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:pani Aleksandra Nowicka-Badora, tel. 61 65 80 711, Agnieszka Łącka, tel.: 61 65 80 730 i pani Magdalena Muszyńska, tel.: 61 65 80 710

    Organizator zastrzega sobie prawo anulowania misji. Uruchomienie misji nastąpi po podpisaniu 5 umów z uczestnikami misji.