trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Misja Gospodarcza Wielkopolskich Uczelni i Przedsiębiorstw do Kazachstanu (Astana, Ałmaty, Szymkient)

    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej do Kazachstanu, która odbędzie się w dniach 17-22 października 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

    Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenia konkretnych rozmów pomiędzy polskimi i kazachskimi przedstawicielami nauki w kazachskich miastach Astana, Ałmaty, Szymkient.

    Do udziału w misji zapraszamy wielkopolskie uczelnie z Województwa Wielkopolskiego.

    Wszystkich zainteresowanych udziałem w Misji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail: aleksandra.nowicka@umww.pl lub magdalena.muszynska@umww.pl do dnia 15 września 2010 r., do godz. 15.00.

    Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: pani Aleksandra Nowicka-Badora, tel.: 61 65 80 711 i pani Magdalena Muszyńska, tel.: 61 65 80 710.