trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Misja Gospodarcza Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Kazachstanu

  Przedłużenie naboru na misję do Kazachstanu do piątku 21 maja 2010r . do godz.12.00!

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Kazachstanu, która odbędzie się w dniach 6-11 czerwca 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

  Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i kazachskimi w Ałmaty.

  Do udziału w misji zapraszamy firmy z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z Województwa Wielkopolskiego. Zaproszenie otwarte jest dla przedsiębiorców ze wszystkich branż.

  Firmy zainteresowane udziałem w Misji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail: aleksandra.nowicka-badora@umww.pl  do dnia 30 kwietnia 2010 r., do godz. 15.00.

  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Przemysłowa 46: pani Aleksandra Nowicka-Badora, tel.: 61 65 80 711 i pani Magdalena Rozmiarek, tel.: 61 65 80 710.