trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Miliony na sport

    Posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 12 kwietnia 2010 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczącej przekazania pieniędzy jednostkom samorządu terytorialnego na rozwój turystyki. W bieżącym roku na ten cel rozdysponowano już ponad 256 tys. zł., m.in. na rozbudowę i odnowę szlaków rowerowych i wodnych oraz remonty obiektów turystycznych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych w Śmiglu i Bolewicku.
    28 wielkopolskich powiatów i gmin skorzysta z dotacji na remonty obiektów sportowych w łącznej kwocie 1,5 mln zł, a budowę 11 nowych boisk, stadionów i hal sportowych samorząd województwa dofinansuje kwotą miliona zł.
    Komisja zapoznała się także z informacją na temat realizacji „Programu rozwoju bazy sportowej w województwie wielkopolskim na lata 2008-2010”, dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota tegorocznego limitu przyznanego w ramach funduszu Wielkopolsce wynosi 15,56 mln zł, co pozwoliło na wprowadzenie do wieloletniego planu inwestycyjnego 8 nowych zadań, w tym budowy hal sportowych w Babiaku, Tuliszkowie i Czajkowie, hal widowiskowo-sportowych w Lubaszu, Pępowie i Wysokiej, stadionu lekkoatletycznego przy PWSZ w Koninie oraz krytej pływalni w Pleszewie.
    Pozytywnie zaopiniowano ponadto projekt uchwały sejmiku w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w części dotyczącej rekreacji i turystyki.