trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Likwidacje pod kontrolą

    Radni wysłuchali informacji na temat przebiegu likwidacji SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego. Poinformowano radnych o działaniach zmierzających do tego, aby usługi świadczone dotąd przez SPZOZ OLK w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przejął Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych, w którym znajdą zatrudnienie dotychczasowi pracownicy OLK.

    Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie, który decyzją samorządu powiatu ma zostać przekształcony w spółkę.

    Radni przyjęli ponadto sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu dotyczące realizacji programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2007 – 2013.

    Po zapoznaniu się z uchwałą rady społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, dotyczącą ewentualnego zagospodarowania nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 w Poznaniu z przeznaczeniem na hotel dla osób leczonych metodą radioterapii, zadecydowano, że komisja rozważy przyjęcie stanowiska w tej sprawie po zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami takiego rozwiązania oraz innymi propozycjami zagospodarowania obiektu po jego przejęciu przez samorząd województwa.