trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kształcenie dla pracy

    Miejscem wyjazdowego posiedzenia komisji była siedziba Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, którego organem założycielskim jest samorząd województwa. W trakcie trzyletnich bezpłatnych studiów w kolegium w trybie dziennym lub zaocznym można uzyskać zawód pracownika socjalnego, a po ukończeniu studiów płatnych dyplom licencjata pracy socjalnej. Absolwenci szkoły znajdują pracę w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, urzędach pracy oraz ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczych i zakładach karnych. W trakcie wizyty radni interesowali się warunkami pracy dydaktycznej oraz perspektywami zawodowymi absolwentów szkoły. Z tą problematyką wiąże się omawiana i pozytywnie zaopiniowana przez komisję informacja ,,Kształcenie do pracy jako warunek realizacji potrzeb społecznych mieszkańców województwa”.

    Następnie omówiono sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2008. Radni w dyskusji nad sprawozdaniem podkreślali pozytywne aspekty programów służących wspieraniu sportu szkolnego oraz pomocy stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży.