trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Jak pojedzie Igrek w Wielkopolsce

    Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 9 maja wzięli udział w spotkaniu z kaliskimi i ostrowskimi samorządowcami w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Spotkanie dotyczyło przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości oraz budowy dróg wojewódzkich.

    Plan budowy „Igreka” zakłada rozwidlenie na terenie aglomeracji kalisko - ostrowskiej. Obecnie brane są pod uwagę dwa warianty przebiegu trasy, różniące się jedynie położeniem względem zbiornika Jeziersko. Umiejscowienie przystanku Kolei Dużych Prędkości właśnie na tym obszarze jest ważne z punktu widzenia komunikacji między Poznaniem a Kaliszem i Ostrowem.  Konsorcjum firm hiszpańskich i polskich, na zlecenie PKP PLK przygotowuje obecnie studium wykonalności dla budowy KDP.