trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

IV Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  W poniedziałek 21 lutego 2011 roku o godzinie 12.00 w Sali Sesyjnej  WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbędzie się IV Sesja Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia Radni będą głosować m.in. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wybór sekretarzy obrad.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu  „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

  8. Działania samorządu regionalnego na rzecz innowacji w 2010r.

  9. Roczna informacja o umorzeniach, rozłożeniach na raty i odroczeniach w 2010 r. wierzytelności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie uchwały Nr XXVII/394/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.09.2000r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania przy umarzaniu należności.

  10. Realizacja projektów systemowych prowadzonych dla Województwa Wielkopolskiego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz projektów prowadzonych przez Departament Edukacji i Nauki.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych oraz Medycznego Studium Zawodowego nr 2 wchodzących w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, regulaminu podziału i ich wykorzystania oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2011.

  13. Zaopiniowanie sprawozdania za 2010 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  15. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w IV kwartale 2010 roku (Sesje I, II).

  16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

  17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.

  18. Interpelacje i zapytania radnych.

  19. Zamknięcie posiedzenia.