trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

"Grunt na medal" 2010

  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy współpracy z Centrum Obsługi Inwestora oraz Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego ogłasza IV edycję ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2010.

  Konkurs jest organizowany pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki. Pana Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka.

  Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Konkurs daje niebywałą możliwość promocji gminy, a zarazem umożliwia pozyskanie nowych inwestycji. Najlepsze zgłoszone tereny będą, podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym, planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzcy konkursu będą ponadto mogli używać logo "Grunt na medal" 2010 na wszystkich materiałach promocyjnych.

  Zgłoszenia, wraz z wymaganymi załącznikami (wypełniona formatka do opisu działki - site check list, zdjęcia i mapka terenu) należy przesyłać na adres: l.filipiak@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 14 maja 2010 r.

  Kolejne etapy konkursu:

  • do 17 czerwca 2010 r. - selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych materiałów;
  • do 8 października 2010 r. - wizytacja terenów wyselekcjonowanych w poprzednim etapie i wyłonienie spośród nich 16 zwycięzców;
  • do 15 października 2010 r. - ogłoszenie wyników konkursu

  WAŻNE!
  Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej aniżeli 2ha.
  Jedna gmina może zgłosić więcej niż jeden teren.
  Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz tereny, które zajęły I miejsce w poprzednich edycjach konkursu.

  Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy COI:
  Łukasz Filipiak, e-mail: l.filipiak@sgipw.wlkp.pl
  Tomasz Telesiński
  Anna Łohunko, e-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl
  tel.: 61 854 19 73