trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie ma nowy dom

  Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w otwarciu nowej siedziby Fundacji PODAJ DALEJ przy ul. Południowej 2 A w Koninie. Spotkanie połączone było z 7. urodzinami organizacji. Podczas uroczystości Marszałek Woźniak wyraził uznanie dla działań Fundacji i przekazał życzenia urodzinowe na ręce Prezes Fundacji. 

  O tym, że marzenia się spełniają przekonała się Zuzanna Janaszek – Maciaszek, Prezes Fundacji PODAJ DALEJ. Od 2004 roku Fundacja prowadziła działalność w gościnnych murach II Liceum w Koninie, gdzie dyrektor szkoły wygospodarował pomieszczenie po małym magazynie, które dzięki pomocy wielu zaprzyjaźnionych osób i firm udało się wyremontować i zaadaptować  na biuro. Fundacji jednak marzyła się nowa, większa siedziba, gdzie można by na szerszą skalę prowadzić rehabilitację, szkolenia, poradnictwo i działalność Centrum Wolontariatu.

  W 2009 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO przeznaczył na  realizację tego projektu 479 857 zł. Wcześniej, w 2007 roku Fundacja otrzymała od m. Konina budynek w użyczeniu, gromadząc sukcesywnie środki na jego remont. W 2010r. przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i instalacyjne, przystosowano obiekt na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także wyposażono w nowoczesny sprzęt i meble. Działania te były możliwe dzięki podatnikom przekazującym 1% podatku na Fundację PODAJ DALEJ, zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom i osobom prywatnym, ale przede wszystkim dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Centrum Południowa, którego działalność została uroczyście zainaugurowana 15 lutego, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00, a dodatkowo popołudniami odbywają się tu zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. To dobry adres dla poszukujących porad, których udziela doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog i asystent technologiczny. Fundacja realizuje projekt NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ, współfinansowany z PFRON oraz ŻYJESZ AKTYWNIE, MYŚLISZ POZYTYWNIE, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Wtorkowa uroczystość była także okazją do podsumowania 7 lat pracy Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, która od 2004 roku prowadzi szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Także do podziękowań dla szerokiego grona jej przyjaciół. Głównym celem tej organizacji jest usamodzielnianie swoich podopiecznych, dlatego angażują się oni w większość działań organizacji. Fundacja prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych organizując aktywną rehabilitację, treningi sportowe, doradztwo społeczne, zawodowe i prawne. Wiele uwagi poświęca dzieciom niepełnosprawnym oraz sprawnym z ubogich środowisk.  Stałą opieką obejmuje ponad 150 osób. Doradcy Pierwszego Kontaktu – niepełnosprawni wolontariusze docierają do osób, które straciły sprawność i pomagają im i ich najbliższym przystosować się do nowej sytuacji. Nie zapomina też o rehabilitacji społecznej organizując różne imprezy kulturalne.

  Centrum Południowa ma już na koncie pierwszy sukces - w styczniu 2011 przyznano Fundacji I nagrodę w kategorii Kapitał Ludzki w Konkursie GWIAZDY WIELKOPOLSKIE organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, co jest dowodem sympatii społecznej, ponieważ decydowała tu liczba oddanych internetowo głosów.

  Więcej informacji o ofercie Centrum (wszystkie działania oferowane przez Fundację są bezpłatne) znajdziecie Państwo dzwoniąc  pod numer 504 646 146 lub wysyłając e – mail na adres fundacja@podajdalej.org.pl, także na stronie www.podajdalej.org.pl.
   

   foto: Łukasz Piasecki