trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Fitch Ratings potwierdza: Wielkopolska stwarza dobre warunki do inwestowania

    Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Województwa Wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-” oraz dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A” oraz długoterminowy rating krajowy „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

    Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i w tych krajach gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi. Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.

    Ratingi Województwa Wielkopolskiego według Fitch Ratings odzwierciedlają dobre zarządzanie finansowe i strategiczne regionu oraz bardzo dobre wyniki operacyjne. Ratingi biorą także pod uwagę wysoką płynność, niskie zadłużenie oraz dobrze rozwiniętą gospodarkę Województwa, co pozytywnie wpływa na jego dochody podatkowe. Ratingi odzwierciedlają również wysokie i szybko rosnące wydatki na regionalne przewozy kolejowe (warto przypomnieć, że spółka Koleje Wielkopolskie w całości należy do Samorządu Województwa Wielkopolskiego), a także ryzyko pośrednie związane z sektorem ochrony zdrowia.

    W 2010 roku Wielkopolska utrzymała bardzo dobre wyniki operacyjne. Nadwyżka operacyjna wyniosła 145 mln zł i stanowiła 18,9% dochodów operacyjnych. Województwo posiada także wysoką zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych dzięki dobrym wynikom operacyjnym oraz wysokim dochodom majątkowym. Zadłużenie na koniec 2010r. było niskie i wynosiło 76 mln zł, czyli poniżej 10% bieżących dochodów.

    Województwo Wielkopolskie liczy 3,4 mln mieszkańców i jest czwartym najbogatszym województwem w kraju, co zapewnia mu wysokie dochody podatkowe. W 2008r. udział naszego regionu w PKB Polski wynosił 9,3%, a Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca był o 4,5% wyższy od średniej krajowej.