trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Finanse edukacji

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 7 grudnia 2009 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na 2010 rok w części dotyczącej oświaty i szkolnictwa wyższego, a także propozycje zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków województwa związane z realizacją projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyjęto również opinie w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków placówek oświatowych województwa.