trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Finał XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  W dniach 3 - 5 czerwca w Poznaniu odbył się finał centralnego etapu XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najbardziej popularną interdyscyplinarną olimpiadą wśród 30 zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jej patronem merytorycznym od 1992 roku jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problematyka Olimpiady obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

  W czerwcu 2010 r. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej obchodziła jubileusz 25-lecia.
  Do tej pory w jej kolejnych edycjach startowało aż 1234 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W uznaniu poziomu ich wiedzy i umiejętności senaty 61 uczelni wyższych podjęły uchwały o przyznaniu naszym finalistom i laureatom przywileju wstępu bez postępowania kwalifikacyjnego. Do ich dyspozycji są zarówno kierunki przyrodnicze, jak i techniczne związane z ochroną i
  kształtowaniem środowiska.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej objęta jest stałym patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej.
   

  Szczegółowy program finału centralnego etapu XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej znajdą Państwo w załączeniu.