trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Do 2020 roku wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne w Wielkopolsce

  4 lipca 2011 roku odbyła się konferencja podsumowująca  konsultacje społeczne do opracowania Strategii Wzrostu Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020. W obradach wziął udział Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Strategia Wzrostu Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii będzie stanowić podstawę do aktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, przygotowywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
                                                    
  Projekt Strategii,  opracowany przez Zespół Ekspertów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz specjalistów z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. przy wparciu rady naukowej, dostępny jest na stronie Agencji pod adresem: www.waze.pl. Na stronie znajdą też Państwo internetowy formularz, za pomocą którego można zgłaszać uwagi i komentarze do dnia 28 czerwca br.

  Wzrost efektywności energetycznej i zwiększone wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej będą w najbliższych latach kluczowymi czynnikami pozwalającymi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki Wielkopolski. Inwestycje w rozwój nowoczesnych technologii oszczędzania energii i OZE będą sposobem na zwiększenie innowacyjności oraz czynnikiem przyszłego zrównoważonego wzrostu naszego regionu. Strategia Wzrostu Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020 powstała w uznaniu wagi powyższych czynników dla regionu Wielkopolski.

  Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w sprawie Strategii Wzrostu Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020 stanowiła zwieńczenie kolejnego etapu prac wielu podmiotów w tym Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią oraz Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego nad niniejszym projektem Strategii.
   

  W konferencji wziął udział Wicepremier Waldemar Pawlak.