trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dać WAZE, czy nie dać?

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 15 kwietnia 2011 r.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje zmian w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyjątkiem projektu uchwały, której efektem miało być dalsze dokapitalizowanie przez województwo spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią. Część radnych kwestionowała celowość takiego zabiegu. Ostatecznie głosowanie w tej sprawie odłożono do czasu zajęcia stanowiska przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie kilka projektów uchwał, rodzących konsekwencje finansowe, m.in. dotyczących wsparcia województwa dla gmin na remonty i budowę bazy sportowej i turystycznej. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2010”.