trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Co nam daje współpraca?

    Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w dniu 23 marca 2010 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa na 2009 rok w działach: przetwórstwo przemysłowe, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna. Pytano m.in. o mniejsze od zaplanowanych wydatki na remonty szynobusów oraz na współpracę zagraniczną.
    Także pozytywnie komisja zaopiniowała sprawozdanie z ubiegłorocznej współpracy zagranicznej województwa. Podczas rozpatrywania tego punktu wywiązała się dyskusja na temat tego, czy, jak i kiedy można zmierzyć efekty działań promujących region poza granicami kraju.