trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Chcemy swoich kolei

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt powołania przez województwo spółki mającej zajmować się kolejowymi przewozami pasażerskimi w regionie. O powstaniu Kolei Wielkopolskich mówiono od lat. Projekt wstrzymała koncepcja rządu polegająca na usamorządowieniu spółki PKP Przewozy Regionalne. Wielkopolska objęła w niej 9,7 proc. udziałów. Ponieważ jednak wprowadzanie koncepcji usamodzielnienia regionalnych oddziałów tej samorządowej spółki uległy zahamowaniu, powstał projekt utworzenia przez województwo własnego podmiotu.

    Podczas wrześniowego posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa w I półroczu 2009 w odpowiednich działach oraz projekty korekt w uchwale budżetowej.

    Radni zapoznali się również z informacjami o: efektach merytorycznych i finansowych zaangażowania województwa w spółki prawa handlowego w 2008 r., realizacji zadań na drogach wojewódzkich w I półroczu 2009, realizacji kilku działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

    Po raz kolejny dyskutowano także o kondycji i perspektywach Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola. Ubiegły rok spółka zamknęła stratą 1,6 mln zł, zatem dyskusji o wizji rozwoju tego terenu i o bieżących działaniach naprawczych towarzyszyło sporo emocji. KOmisja wystąpiła do zarządu województwa o przedstawienie długofalowej wizji rozwoju Woli.