trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budżet w cieniu kryzysu


    XLI sesja sejmiku w dniu 30 listopada  2009 r.

    Listopadowe obrady sejmiku zdominowała debata towarzysząca pierwszemu czytaniu projektu budżetu województwa na rok 2010. Przyszłoroczne wydatki zaplanowano w nim na ponad 973 mln złotych. Prognoza znacznie niższych dochodów (około 737 mln zł) oznacza, że deficyt budżetowy województwa przekroczy  240 milionów złotych. Pełna realizacja zaplanowanych wydatków – jedna trzecia z nich to inwestycje – nie będzie możliwa bez zaciągnięcia kredytu.
    Na zadania objęte wieloletnim planem inwestycyjnym zarezerwowano ponad 231 mln zł, w tym:  na drogi wojewódzkie – 122,4 mln, ochronę zdrowia (m.in. budowę zamiejscowych ośrodków radioterapii w byłych miastach wojewódzkich) – 28,8 mln, inwestycje w samorządowych instytucjach kultury – 25,6 mln. Nowością w WPI są przedsięwzięcia służące poprawie bezpieczeństwa na drogach i dojściach do szkół, realizowane wspólnie z samorządami lokalnymi oraz wydatki na budowę Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.
    W trakcie dyskusji przedstawiciele opozycyjnych klubów sejmiku domagali się m.in. ograniczenia wydatków własnych samorządu, postulując m.in. ograniczenie wzrostu płac i wydatków na promocję. Wskazywano, że  zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone na rozpoczęcie budowy Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Podkreślano, że wzrostowi dotacji do pasażerskich przewozów kolejowych (100 mln zł) powinna towarzyszyć poprawa jakości usług i efektywności funkcjonowania PKP Przewozy Regionalne.
    Jednym z szerzej omawianych punktów były plany merytoryczne i finansowe Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zgodnie z ustawą kompetencyjną 1 sierpnia stał się instytucją samorządu województwa. Radni wyrażali obawę, że planowane straty bilansowe WODR mogą w przyszłości generować dodatkowe obciążenie dla budżetu regionu.